Nội dung video

Bảng điểm tiếng

– [Narrator] Nhiệt độ cực cao có thể gây chết người và tạo ra rủi ro nghiêm trọng cho những người dễ bị tổn thương, bao gồm người lớn từ 65 tuổi trở lên, trẻ nhỏ và những người có tình trạng sức khỏe mãn tính. Vì vậy, khi nhiệt độ tăng cao, hãy kiểm tra những gì quan trọng nhất. Kiểm tra xem bạn có đang giữ nước không. Kiểm tra trung tâm làm mát gần nhất hoặc không gian điều hòa không khí khác và kiểm tra các dấu hiệu của bệnh liên quan đến nhiệt. Tìm hiểu thêm tại HeatReadyCA.com. Mang đến cho bạn bởi Tiểu bang California.

Bảng điểm tiếng Tây Ban Nha

– [Narradora] El calor extremo puede ser mortal especialmente para adultos de 65 años en adelante, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas. Cuando sube la temperatura, recuerda lo más importante. Mantente hidratado. Visita tu centro de enfriamiento más cercano y revisa si hay señales de enfermedades relacionadas con el calor. Trabajemos juntos para protegernos unos a otros. Obtén más información en CuidateDelCalorCA.com. Un mensaje del Estado de California

Share This