Người ta ước tính rằng một tỷ lệ lớn tử vong trong các sự kiện nhiệt độ cực đoan là do những người vô gia cư, vì vậy điều quan trọng là phải làm những gì chúng ta có thể để bảo vệ lẫn nhau.

ô màu cam trên vỉa hè vào ban ngày

Thực hiện theo các mẹo sau để giúp bạn sẵn sàng sưởi ấm và giảm nguy cơ sức khỏe:

Share This